SLUŽBY

Projekcia a revízie elektroinštalácií                       Poplachová signalizácia PSN/EZS

 Požiarna signalizácia EPS                                       Kamerové systémy CCTV/IP
Vonkajšia perimetrická ochrana                             Silno a slaboprúdové inštalácie
Dochádzkové a prístupové systémy                         Záložné zdroje UPS/GEN

EMITplus s.r.o 2012