Protipožiarne, prístupové a dochádzkové systémy

Ďalšie
Systémy

Elektrická požiarna signalizácia (Bentel Security, Honeywell, Aritech, Esser)-Bentel FC520

  • Elektrická požiarna signalizácia zabezpečuje včasné varovanie pri vzniku požiaru. Jednotlivé požiarne detektory sú pripojené na vyhodnocovaciu požiarnu ústredňu a v závislosti od nakonfigurovaného programu zabezpečujú príslušnú akusticko-vizuálnu reakciu. Systém slúži na ochranu osôb a majetku v administratívnych budovách, obchodných centrách, bytových a rezidenčných domoch a skladoch s  hodnotných skladovaným tovarom.

Elektrický požiarny rozhlas a SHZ Stabilné hasiace systémy

  • V priestoroch serverovní, dátových centrách a obzvlášť hodnotných skladoch sa inštalujú požiarne ústredne certifikované na účel snímania a vyhodnotenia vzniku požiaru, s následným spustení autonómneho hasenia.

Prístupové systémy a dochádzkové systémy (Fermax, Easydoor, Dahua, 2N, Comelit, Hikvision)

  • Prístupové a dochádzkové systémy zabezpečujú autentifikáciu a verifikáciu pohybujúcich sa osôb v priestoroch za účelom prehľadnosti a bezpečnosti priestorov ako i pre účely výpočtu miezd. V závislosti od požiadaviek zákazníkov je možné systém nastaviť  ako prehľadový, resp. bezpečnostný.

Ochrana tovarov a turnikety

Záložné generátory a UPS

Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Na trhu od roku 1992

Prednostný servis

Špecializovaná podpora

system-iq8control-sd-sluzby-bratislava

Esser

System IQ8 Control

pristupovy-system-aktion-bratislava

Aktion

Prístupový systém

Dahua

Videovrátnik

Comelit

Ultra