Zabezpečovacie a kamerové systémy

Zabezpečovacie
SYSTÉMY

Zabezpečovacie ústredne Risco – Rokonet, Honeywell – Galaxy Dimension, DSC, Paradox, Scantronic

Elektrický zabezpečovací systém EZS/PSN sa skladá z hlavnej poplachovej ústredne na ktorú sú pripojené drôtovo, resp. bezdrôtovo jednotlivé snímacie detektory analógových alebo digitálnych veličín.

Poplachová ústredňa vyhodnocuje impulzy od pripojených zariadení a na základe nakonfigurovanej požiadavky aktivuje príslušné reakcie a výstupy. Na ústredňu bývajú štandardne pripojené detektory snímania pohybu s charakteristikou PIR a MW, požiarne opticko-dymové / tepelné, zátopové detektory, detektory úniku horľavých plynov, snímače CO a CO2 , ovládacie klávesnice (LCD, dotykové, grafické), ventily a signalizačné akusticko-vizuálne sirény.

Podľa požiadavky je možné na riadiacu ústredňu pripojiť signalizačné periférie ako GSM, GPRS, IP, PSTN a iné moduly, ktoré prenášajú jednotlivé poruchové a poplachové stavy vzdialenému dohľadu a majiteľovi. Zabezpečovacie ústredne sa delia podľa stupňa certifikácie na Grade II a Grade III, a to v závislosti od hodnoty stráženého majetku a kvality prevedenia ústredne a jednotlivých periférnych komponentov.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Na trhu od roku 1992

Prednostný servis

Špecializovaná podpora

galaxy-honeywell-dimension-sdsluzby

Risco

Light SYSKit+

galaxy-honeywell-dimension-sdsluzby

Honeywell

Galaxy® Dimension

dsc-powerseries-pro-sdsluzby-bratislava

DSC

PowerSeries Pro

Paradox

Digigard

Kamerové
SYSTÉMY

Kamerové systémy Hanwha-Wisenet, GeoVision, Avigilon, Dahua Security

Kamerový systém je žiadaným doplnkom ku zabezpečovacím ústredniam. Systém umožňuje po prijatí poplachu vizuálne skontrolovať situáciu v stráženom objekte na vašom mobilnom telefóne alebo počítači .

Základné časti systému sú záznamník s harddiskom na ktorý sa ukladajú nahrávky a POE switch ktorý prepojí a zároveň napája kamery.

XNO-9083R_wisenet-kamery-bratislava

QNV-6082R_wisenet-bratislava

hanwha_wisenet-kamery-bratislava