KONTROLA PERIMETRA PRIESTUPKOV DAVU VOZIDIEL

Video analýza GV-AI Guard

GV-AI Guard využíva technológiu deep learning na klasifikáciu objektov. V rámci klasifikácií môžu používatelia vyhľadávať a filtrovať podľa rôznych atribútov, vrátane farby ľudského oblečenia, typu/farby vozidla a pohlavia. Software dokáže byť tiež integrovaný s aplikáciou na rozpoznávanie tváre a dokáže mať v databáze uložených až 100 000 tvárí pričom prehľadanie celej databázy trvá len 1 sekundu.

Detekcia správania sa vozidiel a osôb

Video analytické funkcie dokážu identifikovať pohyb ľudí a vozidiel od iných pohybujúcich sa objektov, nastavenie virtuálnych plotov, kontrolu parkovania a správanie sa chodcov v cestnej premávke.

Medzi ďalšie funkcie patria:

  • Kontrola používania bezpečnostnej helmy
  • Detekcia sociálneho odstupu v rámci epidemiologických nariadení
  • Detekcia tvárovej masky
  • Detekciu davu – zhromaždenie ľudí vyvolá poplach na ktorý upozorní obsluhu kamerového systému